Пользовательское соглашение

Használati feltételek

1. A Felhasználói szerződés általános rendelkezései

1.1.Ebben a felhasználói szerződésben a következő feltételek és meghatározások érvényesek:

 • Platform - szoftver és hardver adminisztrációs helybe integrálva.
 • Webhely-adminisztráció - CCI Hungary Kft. 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2A. fsz. 1.
 • Felhasználó - cselekvőképes személy, aki saját szándéka és érdeke szerint elfogadja a Megállapodást.
 • Adminisztrációs weboldal / webhely - A www.fattofit.coral-club.com domain és annak aldomainjei alatt tárolt internetes webhelyek.
 • Maratoni résztvevő - olyan felhasználó, aki megfelel a résztvevőkre vonatkozó követelményeknek és a maratoni szabályoknak.
 • Maratoni kurátor - olyan résztvevő, aki megfelel a kurátorokra vonatkozó követelményeknek és a maratoni szabályoknak.
 • Szerződés - ez a Felhasználói Szerződés az összes kiegészítésével és változtatásával együtt.
 • Felhasználó - a Honlapot használó magánszemély vagy jogi személy képviselője.

1.2. A Szolgáltatás Felhasználó általi bármilyen módon és formában történő felhasználása az alább deklarált funkciókat fedi le, beleértve a következőket is:

 • a weboldalon közzétett anyagok megtekintése;
 • regisztráció és/vagy engedélyezés a Weboldalon;
 • regisztráció az esemény résztvevőjeként;
 • bármilyen anyag közzététele vagy megjelenítése a Weboldalon, beleértve (de nem kizárólag), például szövegek, hipertext linkek, képek, hang- és videó fájlok, információk és/vagy egyéb információk szerződést létesítenek jelen Megállapodás feltételei szerint, a Polgári Törvénykönyvi értelmezés szerint.

1.3. A fent felsorolt Szolgáltatások bármelyikének használatával megerősíti:

 • hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt teljes mértékben megismerkedett jelen Szerződés feltételeivel;
 • hogy a megállapodás feltételeit egyértelműnek és érthetőnek tartja;
 • hogy teljes egészében elfogadja a jelen Szerződés összes feltételét kivétel és korlátozás nélkül, és vállalja, hogy betartja azokat, vagy felhagy a Szolgáltatás használatával.

1.4. A Szolgáltatás vagy annak kapcsolódó egyedi funkcióinak használatának megkezdésével, vagy a regisztráció befejezése után a Felhasználó úgy tekintendő, hogy teljes egészében, fenntartások és kivétel nélkül elfogadta a Szerződés feltételeit. Ha a Felhasználó nem ért egyet a Szerződés bármely rendelkezésével, akkor a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás használatára. Abban az esetben, ha a Webhely-adminisztráció a Szerződés 1.5. Pontjában előírt módon bármilyen módosítást végrehajtott a Szerződésben, mellyel a Felhasználó nem ért egyet, haladéktalanul abba kell hagynia a Szolgáltatás igénybevételét.

1.5. Az adminisztráció fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó külön értesítése nélkül megváltoztassa ezt a megállapodást vagy annak egyedi rendelkezéseit. A Megállapodás új verziója attól a pillanattól lép hatályba, hogy közzéteszik az Adminisztráció honlapján, vagy más formában felhívják rá a Felhasználó figyelmét az Adminisztráció egyedi döntése alapján, hacsak a Megállapodás új kiadása másként nem rendelkezik.

1.6. Webhely adminisztráció nem vállal felelősséget a Felhasználó által a jelen Szerződés feltételeinek félreértéséért/félreértelmezéséért.

2. A Felhasználói szerződés általános rendelkezései

2.1. A Szolgáltatás funkcióinak használata az Adminisztráció általi meghatározott engedélyezési és regisztrációs eljárást követően kezdődhet meg a Webhelyen. Ezt követően jön létre az egyedi Felhasználói fiók.

2.2. A regisztrációhoz a Felhasználó vállalja, hogy pontos és teljes információt szolgáltat magáról a regisztrációs űrlapban javasolt kérdések megválaszolásakor, és ezeket az információkat naprakészen tartja. Ha a Felhasználó helytelen információkat közöl, vagy az Adminisztrációnak oka van feltételezni, hogy a Felhasználó által szolgáltatott információk hiányosak vagy megbízhatatlanok, az Adminisztrációnak jogában áll saját belátása szerint letiltani vagy törölni a Felhasználó fiókját, és megtagadni a Felhasználótól a Szolgáltatás igénybevételét.

2.3. A Szolgáltatás használatához kapcsolódó technikai, szervezeti és kereskedelmi feltételekre, beleértve annak funkcionalitását, az oldalon külön tájékoztatással hívják fel a Felhasználók figyelmét, vagy külön értesítést küldenek a Felhasználóknak e-mailben.

2.4. A Webhely-adminisztráció fenntartja a jogot, hogy bármikor megkövetelje a Felhasználótól, hogy a regisztráció során megadott adatait erősítse meg, beleértve jogát a személyazonosságot igazoló dokumentum bekérésére is.

2.5. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az általa létrehozott fiók biztonságosságáért (pl. találgatással kitalálható jelszó), ezért önállóan biztosítja hozzáférése titkosságát is. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a személyes fiókjához tartozó hozzáférése harmadik fél kezébe, illetve nyilvánosságra ne kerüljön.

3. Weboldal használat engedélyezése

3.1. Az Adminisztráció a regisztrált és / vagy felhatalmazott Felhasználóinak jogot biztosít a Platform és a Weboldal ingyenes funkcionális használatára, a Szolgáltatás funkcionalitása alapján, egy egyszerű (nem kizárólagos), de nem átruházható licenc feltételei alapján.

3.2. Az Adminisztrációnak joga van korlátozni a Felhasználó által közzétett információs anyagok mennyiségét és összetételét, valamint egyéb technikai korlátozásokat alkalmazhat a Platform és / vagy a Weboldal használatára vonatkozóan, melyek bevezetése esetén az Adminisztráció az általa választott formában és módon tájékoztatást nyújt.

3.3. A Platform és / vagy a Weboldal bármilyen más célú használata szigorúan tilos. E záradék megsértése esetén a Felhasználó felel Magyarország jogszabályainak megfelelően.

4. Felhasználói garanciák

4.1. A felhasználó garantálja, hogy teljes mértékben jogosult megállapodást kötni a Szolgáltatás használatára és annak végrehajtására.

4.2. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag a weboldal által meghatározott és a jelen Megállapodás által megengedett célokra használja, az oldal rendelkezéseinek, valamint az alkalmazandó jogszabályoknak és az általánosan elfogadott gyakorlat követelményeinek megfelelően.

4.3. A jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó garantálja, hogy nem végez illegális tevékenységet, valamint nem tesz olyan lépéseket, melyek zavarják vagy akadályozzák a Szolgáltatás nyújtását vagy a Szolgáltatás nyújtását biztosító megfelelő berendezések, hálózat vagy szoftver működését.

4.4. A Felhasználó garantálja, hogy a Szolgáltatás meghatározott célokra történő felhasználása nem sérti harmadik felek tulajdonosi és / vagy személyes nem vagyoni jogait, valamint az alkalmazandó törvény által meghatározott tilalmakat és korlátozásokat, beleértve korlátozás nélkül: szerzői jogokat, védjegyjogokat, szolgáltatási védjegyeket és neveket az áruk származási helyéről, az ipari mintákhoz való jogokat, az emberek képmásához (fényképek) felhasználására vonatkozó jogokat. A Felhasználó által biztosított anyagok nem tartalmaznak olyan információkat és / vagy képeket, amelyek sérthetik az érintett személyek becsületét, méltóságát, üzleti hírnevét, továbbá nem tartalmaznak erőszakot, pornográfiát, drogokat, rasszizmust vagy nemzeti gyűlöletet népszerűsítő képeket, és a Felhasználó rendelkezik az összes szükséges engedéllyel az ilyen anyagok használatához.

5. Személyre szabott tartalom licenc

5.1. Bármely anyag a Weboldal nyilvános részére való elhelyezésével a Felhasználó automatikusan biztosítja a Webhely-adminisztráció számára (vagy megerősíti, hogy az anyagok tulajdonosa a Webhely-adminisztráció számára biztosítja) az ingyenes, állandó, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot az anyagok felhasználása, sokszorosítása, módosítására, szerkesztésére, közzétételére, fordítására és terjesztésére (részben vagy egészben) a világ minden országának területén és / vagy az ilyen anyagok bármilyen formában más művekbe történő felvételére, bármely olyan média vagy technológiai eszközzel, ami ismert vagy a jövőben létrehozandó, a Magyarország jogszabályai által előírt, az ilyen anyagokkal kapcsolatos szerzői jogi védelem teljes időtartamára.

5.2. Az anyagok használatára vonatkozó jogot és/vagy engedélyt a Webhely-adminisztráció kapja meg, azzal egyidőben, amikor a Felhasználó az anyagokat felteszi az Adminisztrációhoz tartozó weboldalra kizárólagos jogérvényesítést és nem tulajdonosi jogot biztosít a szellemi tulajdont képező anyagok világ minden országában való felhasználására.

5.3.В A Webhely-adminisztrációnak biztosított jogokon belül az anyagok felhasználása a következő módokon engedélyezett:

 • anyagokat sokszorosítani, azaz bármilyen anyagból egy vagy több másolatot készíteni, valamint rögzíteni egy elektronikus eszköz memóriájában (a sokszorosítás joga);
 • az anyagok másolatának terjesztése, azaz hozzáférés biztosítása bármilyen formában reprodukált anyaghoz, beleértve a hálózatot és más eszközöket, valamint az eladás, bérlés, bérbeadás, kölcsönzés, ideértve az importot is ezen célok bármelyikére (a terjesztés);
 • az anyagok nyilvános megjelenítése (nyilvános megjelenítéshez való jog);
 • anyagok nyilvános előadása (nyilvános előadási jog);
 • az anyagokat oly módon kell kommunikálni, hogy bárki bárhonnan és bármikor online hozzáférhessen hozzájuk (a nyilvánosságra hozatal joga);
 • az anyagok módosítása, azaz az anyagok módosítása vagy más módon történő feldolgozása, ideértve az anyagok egyik nyelvről a másikra történő fordítását (a felülvizsgálat joga);
 • a megszerzett jogok vagy azok egy részének harmadik felekre történő átruházásának joga (al-licenszelés joga).

6. Korlátozások

6.1. A felek között létrejött szolgáltatás-nyújtás ingyenességére tekintettel a szolgáltatásra nem vonatkoznak a fogyasztók jogainak védelméről szóló jogszabályok.

6.2. A Felhasználó felé nem biztosított semmilyen garancia arra, hogy: A Szolgáltatás megfelel a Felhasználó elvárásainak; a szolgáltatás nyújtása folyamatosan és gyorsan történik; a szolgáltatás használatával elérhető eredmények pontosak lesznek; a Szolgáltatás használatával megszerzett bármely termék, szolgáltatás, információ és felhasználói anyag minősége megfelel a Felhasználó elvárásainak.

6.3. Minden Weboldal-használó kizárólagos és teljes felelősséget vállal a Weboldalon általa közzétett anyagaival és bejegyzéseivel kapcsolatban, ideértve az ilyen anyagok tartalmát, a törvényi előírásoknak való megfelelést, a harmadik fél által a hálózat felhasználói által közzétett anyagokkal kapcsolatos jogok megsértését, és megtéríti a Webhely adminisztrációnak az ilyen jogsértésekből eredő esetleges károkat, valamint az ilyen anyagok weboldalra történő feltöltésével kapcsolatos károkat.

6.4. Különösen, de nem kizárólag, a Felhasználónak tilos a Szolgáltatást a következőkre használni:

 • hamisított anyagok közzététele és/vagy terjesztése;
 • a szerzői jogokat sértő anyagok közzététele és/vagy terjesztése;
 • pornográf anyagok közzététele és/vagy terjesztése, valamint a pornográfia és kiskorúakat érintő erotikus tartalmak, valamint intim szolgáltatások reklámozása;
 • bármilyen más tiltott információ közzététele és/vagy terjesztése, beleértve a szélsőséges természetű anyagokat, valamint az emberi jogok, szabadságjogok, faji és nemzetiségi, vallási, nyelvi és nemi alapú jogok megsértésére irányuló, vagy erőszakos cselekedetekre buzdítás emberekkel vagy állatokkal szembeni embertelen bánásmódra, vagy más illegális cselekmények elkövetésére ösztönözni, ideértve azokat is, melyek fegyverek, kábítószerek stb. gyártásának és használatának eljárását mutatják be.;
 • a hívők érzéseit sértő anyagok közzététele és/vagy terjesztése;
 • más weboldalakra mutató linkek preferenciális vagy kizárólagos elhelyezése;
 • közzétenni és/vagy terjeszteni anyagokat, melyek alkalmasak lehetnek gyűlölet vagy ellenségeskedés szítására egy személy vagy személyek csoportjának, társadalmi szerveződés méltóságának megalázására nemi, faji, nemzetiségi, nyelvi, származási, vallási attitűd, valamint ideológiai vagy vallási elköteleződésük/hovatartozásuk alapján;
 • reklámanyagok terjesztése privát üzenetekben más felhasználók számára az érintettek előzetes hozzájárulásának megszerzése nélkül (SPAM);
 • korlátozni jelszóval vagy más módszerrel az adminisztrációs oldalon közzétett vagy az arra sugárzott fájlokhoz való hozzáférést;
 • Magyarország jogszabályai által tiltott egyéb illegális cselekmények elkövetése.

6.5. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos felhasználói jogok és/vagy érdekek megsértése esetén, ideértve az anyagok más felhasználók általi illegális közzétételét, a Felhasználónak erről tájékoztatnia kell az Adminisztrációt. Ehhez a Felhasználónak írásos értesítést kell küldenie a Webhely-adminisztrációnak, melyben részletesen ismertetni kell a jogsértés körülményeit, valamint egy linket, ami arra a weboldalra mutat, ami olyan anyagokat tartalmaz, melyek sértik a Felhasználó jogait és/vagy érdekeit.

6.6. Harmadik fél bármely követelésének felmerülése egy harmadik személy vagyoni és/vagy személyes vagy nem vagyoni jogainak megsértésével, vagy a törvény által meghatározott tilalmakkal vagy korlátozásokkal kapcsolatban, a Felhasználó köteles a Webhely adminisztráció kérésére hivatalos személyazonosításnak alávetni magát, és az Igazgatóságnak közjegyző által hitelesített formában nyilatkozatot megfogalmazni, hogy a kárigényeket saját költségére rendezi. Kéréséhez mellékeli személyes adatait is.

6.7. A Webhely Adminisztráció fenntartja a jogot, hogy bármilyen anyagot eltávolítson a Weboldalról, vagy ideiglenesen korlátozza az azokhoz való hozzáférést indoklás nélkül.

6.8. A jelen Szerződés feltételeinek és/vagy jogi követelményeinek ismételt vagy durva megsértése esetén a Webhely-adminisztráció fenntartja a jogot, hogy a teljes felhasználói fiókot letiltsa, törölje, vagy a Szolgáltatás nyújtását más módon korlátozza (megszüntesse).

6.9. Abban az esetben, ha a Webhely-adminisztrációt felelősségre vonják, vagy büntetést szabnak ki rá a Felhasználó által harmadik személyek jogainak és/vagy érdekeinek a Felhasználó által elkövetett megsértése, valamint a törvény által meghatározott tilalmak vagy korlátozások miatt, a Felhasználó köteles teljes mértékben megtéríteni az okozott veszteségeket.

6.10. A Webhely Adminisztráció tétlensége abban az esetben, ha a Felhasználó megsérti a Szerződés rendelkezéseit, nem fosztja meg a Webhely-adminisztrációt attól a jogtól, hogy később megfelelő lépéseket tegyen érdekeinek jogos védelme érdekében, és nem jelenti azt sem, hogy a Webhely-adminisztráció megtagadja későbbi hasonló vagy hasonló jogsértések esetén való intézkedést.

6.11. A Webhely Adminisztráció nem vállal felelősséget a felhasználók nyilvánosan elérhető személyes adatainak bárki általi felhasználásáért.

6.12. A Webhely Adminisztráció nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Felhasználó oldalhasználatából vagy az egyedi funkciók miatt felmerülő esetleges veszteségeiért.

7. Értesítések

7.1. A felhasználó elfogadja, hogy a Webhely-adminisztrációtól, a Weboldalon található profiljában megadott e-mail címére tájékoztató e-mail üzeneteket (a továbbiakban: "értesítők") kap a Weboldalon belül vagy azzal kapcsolatban bekövetkező fontos eseményekről.

7.2. A felhasználó elfogadja, hogy a Webhely-adminisztrációtól tájékoztató SMS-üzeneteket kap a Weboldalon a profiljában megadott telefonszámra a Weboldalon belül vagy azzal kapcsolatban bekövetkező fontos eseményekről.

7.3. A Webhely-adminisztrációnak joga van értesítéseket és SMS-eket használni a Felhasználó tájékoztatására, de nem kizárólag a Platform és (vagy) a Weboldal lehetőségeiről és / vagy az azokon közzétett információs erőforrások változásairól.

8. A személyes adatok felhasználásának feltételei

8.1. A jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával a Felhasználó írásbeli hozzájárulást adja a megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, elérhetőség (telefon, e-mail, postai cím), hozzátartozó vagy más baleset esetén értesítendő személy telefonszáma) automatizált feldolgozásához, hogy létrejöjjön a megállapodás jelen megállapodási feltételekkel, valamint annak későbbi végrehajtásáról, továbbá egyéb információk nyújtása érdekében (ideértve a reklámot is), melyek kapcsolódnak a weboldal témájához és a Webhely-adminisztráció által nyújtott szolgáltatásokhoz / feladatokhoz / termékekhez.

8.2. A Szolgáltatás funkcionalitása által megengedett esetekben a Felhasználó önállóan határozza meg személyes adatainak hozzáférhetőségének mértékét a többi internetfelhasználó számára.

8.3. A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ha személyes adatait a Szolgáltatás használatával úgy helyezi el, hogy az internet-felhasználók számára lehetővé tegye azok megszerzését, akkor a Felhasználó személyes adatait nyilvánosnak tekintik, és mind a többi internet-felhasználó, mind a Webhely-adminisztráció felhasználhatja. A felhasználó tisztában van azzal, hogy személyes adatait nyilvánosan elérhetőnek tekintik azokban az esetekben, amikor a helyi érvényes törvényeknek megfelelően nem vonatkoznak rájuk a titoktartás követelménye. A Felhasználó felismeri és elfogadja azt is, hogy személyes adatait a Webhely adminisztráció Magyarország jogszabályainak megfelelően az illetékes állami szervek rendelkezésére bocsáthatja.

8.4. A Weboldalon közzétett eseményre történő regisztrációval a Felhasználó elfogadja, hogy személyes adatait (név, eredmény, nem, születési dátum) felhasználják az esemény eredményéről szóló jelentésekben és hirdetményekben. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy ezek a dokumentumok, valamint azok eredményei nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek, és nyilvánosan elérhetőnek tekinthetők.

8.5. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás kiadásának napja a személyes adatokat tartalmazó regisztrációs internetes űrlap elküldésének napja. Az beleegyezés a személyes adatok átadásának pillanatától és a Szolgáltatás Felhasználó általi használatának időtartamáig és a személyes adatok kezelésének céljainak eléréséig vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig érvényes, és nem kevesebb, mint a hatályos jogszabályok által előírt időszak.

8.6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonható bármilyen szabad formátumú írásbeli kérelem alapján, melyet a https://hu.coral.club/support/list.php. Visszajelzési űrlapon keresztül küldhet el üzenet formájában.

9. Záró rendelkezések

9.1. A regisztrált Felhasználó önállóan határozza meg az általa létrehozott fiók (profil) használatának feltételeit és eljárását, melyek azonban semmilyen körülmények között nem mondhatnak ellent a jelen Szerződésnek.

9.2. Alkalmazandó jog. Ezt a megállapodást, annak megkötésére és végrehajtására vonatkozó eljárást, valamint az e megállapodás által nem szabályozott kérdéseket Magyarország hatályos jogszabályai szabályozzák.

9.3. A Megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden vitát a Magyarországon hatályos jogszabályoknak megfelelően a magyar kereskedelmi képviselet székhelye szerint illetékes bíróságon kell megvizsgálni. Az előzetes békéltető eljárásban való részvétel a Felek számára kötelező. A keresetnek a Webhely adminisztráció általi megvizsgálásának határideje a beérkezés napjától számított 30 (harminc) naptári nap.

9.4. Ezt a Megállapodást a Webhely adminisztráció bármikor egyoldalúan megváltoztathatja vagy felmondhatja a Felhasználó előzetes értesítése nélkül, és ezzel kapcsolatban semmilyen ellentételezés megfizetésre nem kötelezhető. A jelen Megállapodás egyes pontjainak megváltoztatása vagy megszüntetése nem vonja maga után a Megállapodás többi részének érvénytelenségét.

9.5. Jelen Megállapodás jelenlegi verziója az Interneten a www.fattofit.coral-club.com címen jelenik meg