Általános szabályok

Az online maraton általános feltételei és alapszabályai «#fattofit»

1. Kifejezések és meghatározások

Az online maraton "#fattofit" (a továbbiakban Maraton néven) egy azon Coral Club tagok számára elérhető esemény, akik megfelelnek a maraton feltételeinek. A rendezvény célja a Maraton céljainak elérése, és a Szervező online eszközökkel tartja az interneten keresztül.
Tag - a Coral Club nagykorú aktív tagja, lakóhelytől függetlenül, aki elfogadta és beleegyezett abba, hogy betartja a maraton szabályait és a tagokra vonatkozó követelményeket.
Kurátor (Admin) - A kurátorok olyan maratoni résztvevők, akik vállalták, hogy betartják a maratoni szabályokat és a kurátorokra vonatkozó követelményeket, egyidejűleg a Coral Club megbízott forgalmazói, rangtól függetlenül, akik sikeresen elvégezték a felkészítő kurzust és eredményesen levizsgáztak, valamint meghívást kaptak a Coral Club Szervezőktől, hogy vegyenek részt a Maratonon kurátorként.
Vállalati Kurátor - a Szervező által kinevezett egyén, vállalati munkatárs, - nem disztribútor, aki megfelel a Maraton Szervezője által a Kurátorral szemben támasztott követelményeknek, és a Maraton Kurátorának megfelelt a megfelelő képzést és tesztet elvégezte.
Maraton honlapja - weboldal az anyagok regisztrálásához és letöltéséhez https://fattofit.coral-club.com.
Instagram fiók — https://www.instagram.com/coralclubhungary/

2. Maratonszervező

A maraton szervezője az CCI Hungary Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 2A. fsz. 1.

3. Maratoni célok
  • Felhívni a figyelmet az egészséges életmódra és segíteni azokat az embereket, akik az egészséges életmódot prevenciós céllal maguk választották;
  • Internetes platform biztosítása a maratoni résztvevők kommunikációjához;
  • Információ nyújtása az egészséges életmódot folytató emberek különleges eseteiről és történeteiről;
  • Információk elküldése a maraton résztvevőinek a táplálkozásról, az egészséges életmódról, példákon keresztül azokról az emberekről, akik kimagasló eredményt értek el ilyen kérdésekben;
  • Tájékoztatás bizonyos tápanyagokról és mikroelemekről, melyek segíthetnek az egészséges életmódot folytató embereknek.
4. Maraton időtartama

A maratont 2021. 05. 01. és 06.14. között tartják.
Képzés azoknak a résztvevőknek, akik kérelmet küldtek a Kurátori státusz megszerzésére, 2021. 03. 08-tól 2021.04.12-ig tartanak (tréning és teszt); További tanórák 2020. augusztus 20-án és 21-én.
A kurátorok regisztrációja 2021.03.08 - 2021.03.31.
A résztvevők zárt regisztrációja a kurátorok hivatkozási linkjein kezdődik 2021.04.19-én.
A résztvevők nyílt regisztrációja az oldalon https://fattofit.coral-club.com 2021. május 1-én kezdődik.

5. A maratonon való részvétel költségei

A maratonon való részvétel ingyenes. A maraton megrendezése nem garantálja semmiféle díj, ajándék vagy egyéb jutalom elnyerését. A kurátorként (Admin) való részvétel is önkéntes alapon történik, díjazást nem nyújt, illetve nem igényel.

6. A felek felelőssége

A maratonon való részvétel önkéntes, ezért a maratonszervező nem felelős azokért a döntésekért és cselekedetekért, melyeket a résztvevő a maraton során meghoz.
Abban az esetben, ha a Szervező megváltoztatja a Maraton lebonyolításának vagy lemondásának szabályait, az utóbbi nem köteles megtéríteni a Résztvevőknek és a Kurátoroknak a Maraton előkészítése és átadása során felmerült költségeit.
A Maraton résztvevőinek nincs joguk felhasználni a Maraton eredménye, illetve lebonyolítása keretében a Résztvevők által közzétett vagy a Maraton során általa megismert információkat és adatokat olyan célokra, melyek nem kapcsolódnak a Maraton megrendezéséhez. Különösen a résztvevőknek, valamint a kurátoroknak nincs joguk arra, hogy ezeket az információkat kereskedelmi célokra, vagy harmadik felek és más vállalatok javára használják fel.

7. Személyes adatok

A Maratonon való részvételével a Résztvevő kifejezi teljes és feltétel nélküli beleegyezését Személyes adatainak a Maraton Szervezők általi feldolgozásához (nevezetesen: vezetéknév, keresztnév, elérhetőséget biztosító telefonszám, e-mail cím, fényképek) kezeléséhez, kizárólag a Maraton céljainak biztosítása céljából ezen szabályok szerint. A Személyes adatokat a Szervező kizárólag a benyújtás napjától vagy a beleegyezés napjától a Maraton teljesítésének bejelentéséig vagy a beleegyezés visszavonásáig dolgozhatja fel, ami nem lehet kevesebb, mint az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően előírt időszak. A Résztvevő személyes adataival a következő műveletek hajthatók végre: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, felhalmozás, tárolás, pontosítás (frissítés, módosítás), kivonás, felhasználás, személytelenítés, blokkolás, törlés, megsemmisítés. A személyes adatok feldolgozása automatizált és nem automatizált módon történik.
A Résztvevő elfogadja, hogy Résztvevői regisztrációját követően adatai átadásra kerülhetnek a maratoni kurátorok számára. A résztvevők személyes adataihoz való hozzáférésekor a kurátor vállalja, hogy az adatokat körültekintően kezeli, és nem engedélyezi azok nyilvánosságra hozatalát és olyan más célokra történő felhasználását, melyek nem kapcsolódnak a Maratonhoz és a Kurátori kötelezettségek teljesítéséhez. A résztvevő az ezzel kapcsolatos kifejezett beleegyezésének megnyilvánulásaként megteheti, hogy adataihoz a Maraton többi résztvevőjének is hozzáférést enged, különösen az üzenetek vagy egyéb információk cseréje érdekében, a Maratonnal és annak megrendezésének céljaival összhangban.
A résztvevőnek joga van visszavonni a korábban megadott személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a szabályoknak megfelelően, üzenetet küldve a visszajelzési űrlapon keresztül ide https://ru.coral.club/support/list.php. Az ilyen hozzájárulás visszavonásának következményeinek kockázatait a résztvevő viseli. Miután visszavonta a személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulását, a Résztvevő számára a szolgáltatások igénybevétele és a Maratonon való részvétel korlátozott lehet.

8. Egyéb feltételek

A Maraton Szervezője nem felelős a Résztvevők és a Kurátorok közvetlen vagy közvetett veszteségeiért, melyek a Maratonon való részvételhez kapcsolódnak, beleértve azokat is, amelyek a telekommunikációs és energiahálózatok meghibásodásaiból, rosszindulatú programok akcióiból, harmadik felek jogosulatlan hozzáférésre irányuló tisztességtelen cselekedeteiből és / vagy a Maraton Szervező és más harmadik felek, különösen a közösségi hálózatok, valamint az előre nem látható vis major körülmények letiltása. A Maraton Szervezője nem köteles ilyen esetekben megtéríteni a Maraton résztvevőinek és kurátorainak a veszteségeket. A maratoni szervező nem fedezi a résztvevők és a kurátorok költségeit, ideértve az internetes szolgáltatások kifizetésének költségeit, a telefonos és egyéb költségeket, amelyek a maratonon való részvétel során felmerülhetnek.
A Maratonon való részvétel a Résztvevő saját egyéni döntése. A résztvevő önállóan méri fel képességeit, terherbírását és egyéni jellemzőit, mielőtt a maratonon való részvétel mellett dönt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a maraton során közzétett információk esetenként egyéni tapasztalatok és magánvélemények, melyeket a résztvevők nem tekinthetnek cselekvési útmutatónak. Mielőtt elkezdené elvégezni a Maratonon leírt műveleteket, ajánlott orvosi felmérésen résztvenni.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Maraton ideje alatt megemlíthetők étrend-kiegészítőkről szóló információk.
A maraton minden résztvevője megerősíti, hogy ismeri az itt https://ru.coral-club.com/business/rules/ közzétett szabályokat, valamint a felhasználói megállapodást és az adatvédelmi irányelveket. A Résztvevő garantálja a dokumentumok feltétel nélküli elfogadását és betartását a Maraton teljes időtartama alatt. Amennyiben nem ért egyet a szabályokkal, a Webhely látogatójának el kell hagynia a Maraton webhelyét.